Letterpress

Najstarija tehnika konvencionalnog tiska, te se još naziva knjigotisak ili reljefni tisak radi reljefnog polimera koji radi prijenos boje na materijal. U odnosu na Offest nudi znatno veći nanos boje sličan Flexo tisku ali opet u odnosu na Flexo tisak nudi jeftiniju pripremu te je idealan za kraće serije čiji dizajn zahtjeva procesne boje.