Standardi proizvodnje

Strateški čimbenik konkurentnosti Agensa je neprekidno poboljšanje kvalitete poslovanja.

Radi očuvanja i unaprijeđenja svog poslovnog identiteta, Agens svojim uslugama i proizvodima osigurava prepoznatljivu kvalitetu.

Naše poimanje kvalitete traži prihvaćanje šireg pogleda na kvalitetu i nije ograničeno samo na zadovoljenje zahtjeva naših kupaca ili ovlaštenih organizacija. To podrazumijeva primjenu načela sustava upravljanja kvalitetom u svim poslovnim aktivnostima vezanim uz faze nastajanja i životnog ciklusa proizvoda; od ideje, proizvodnje pa do prodajnih i postprodajnih praćenja proizvoda na tržištu.

Agens će trajno i odgovorno unaprijeđivati sustav upravljanja kvalitete u skladu sa standardom ISO 9001 i zahtjevima dobre proizvođačke prakse (DPP).

Ostvarivanje ciljeva u pogledu politike kvalitete moraju biti stalan zadatak svih zaposlenika kako bi se stalno ostvarivala jedostavna premisa:

“Kvaliteta na prvom mjestu”